Cyfleoedd dydd

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/07/2023

Mae cyfleoedd dydd yn Sir Gaerfyrddin yn rhoi'r cyfle i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau y tu allan i'r cartref ac yn cynnig seibiant i'w gofalwyr yr un pryd. Mae cyfleoedd dydd eraill wedi'u hanelu at:

  • anghenion iechyd meddwl
  • anableddau dysgu a/neu anabledd corfforol
  • pobl hŷn sydd ag angen mwy o ofal a sylw
  • gofalwyr sydd angen seibiant
  • pobl hŷn sy'n unig ac angen cymorth emosiynol neu ymarferol

Mae cyfleoedd dydd yn cynnig:

  • Cyfle i fynd allan o'r tŷ
  • Cyfle i ddysgu sgiliau newydd
  • Cyfle i wneud ffrindiau newydd a chwrdd â phobl eraill
  • Gofalwyr sydd angen seibiant o'u rôl gofalu

Mae galw mawr am ein cyfleoedd dydd. Os ydych chi'n teimlo yr hoffech chi neu yr hoffai perthynas neu ffrind ichi ddod i un o'r canolfannau, cysylltwch â'r is-adran Gofal Cymdeithasol. Byddwn yn trafod eich anghenion gyda chi ac yn eich helpu i nodi pa gymorth all fod ei angen arnoch i barhau i fyw'n annibynnol yn eich cartref. Bydd pa mor aml y byddwch yn ymweld â'r ganolfan ac am ba hyd y byddwch yn aros yn dibynnu ar eich anghenion a aseswyd. Bydd y swm y bydd yn rhaid ichi dalu am y gwasanaeth yn dibynnu ar eich amgylchiadau ariannol.

Gwneud cais am asesiad