Map a Data Gwrthdrawiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Mae hwn yn map ar-lein am ddim, mae'n arddangos data or 5 mlynedd diwethaf. Caiff data am wrthdrawiadau ei gyhoeddi bob blwyddyn tua mis Mai gan yr Adran Drafnidiaeth.

Ni fydd pob un gwrthdrawiad a ddigwyddodd yn ein sir yn cael ei gofnodi ar y map; os nad oedd gwrthdrawiad wedi arwain at anaf personol a/neu ni chafodd ei riportio i'r heddlu, ni fydd yn cael ei gofnodi yn y set ddata hon fel y nodir yng nghanllawiau yr Adran Drafnidiaeth.

Mae lleoliadau'r gwrthdrawiadau a welwch ar y map yn cael eu cofnodi gan Heddlu Dyfed-Powys.

Os ydych yn credu bod gwrthdrawiad wedi'i nodi'n anghywir, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost.

Ceisiadau am ddata ynghylch gwrthdrawiadau

Cewch bris wrth wneud cais, bydd hyn yn amrywio ac yn dibynnu ar y math o ddata y gofynnir amdano a faint ohono.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon drwy e-bost i'r cyfeiriad a ddarperir, gan ofyn am daliad cyn rhyddhau'r data gwrthdrawiadau.

I wneud cais am blot ac adroddiad anfonwch e-bost atom gyda'r wybodaeth ganlynol

  • Enw Cyswllt
  • Enw'r Cwmni (os yw'n berthnasol)
  • Cyfeirnod yr archeb ar gyfer anfoneb (os yw'n berthnasol)
  • Cyfeiriad
  • Rhif ffôn
  • Disgrifiad byr o'r ardal sydd o ddiddordeb
  • Atodi map sy'n dangos faint o'r ardal y dylid ei chynnwys
  • Rheswm dros y cais
  • Cyfnod amser i'w gynnwys

Bydd eich cais yn cael ei brosesu o fewn 2 wythnos.

CAIS AM BLOT GWRTHDRAWIADAU A ADRODDIAD

Teithio, Ffyrdd a Pharcio