Tocyn teithio consesiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae llawer o wasanaethau bysiau bellach yn gweithredu gwasanaeth llai. Rydym yn eich cynghori i wirio'ch taith ymlaen llaw gyda Traveline.

Mae gwasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus wedi'u hatal dros dro. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Mae gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn orfodol i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylid gwisgo gorchuddion wyneb am y daith gyfan ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod angen eu gwisgo o'r foment y byddwch yn dal y bws, trên ac ati hyd nes y byddwch wedi disgyn.

Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau diogelwch ar y ffyrdd nes bydd rhybudd pellach.

Mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddu canllawiau ar sut gallwn teithio'n diogel wrth gerdded, beicio a theithio mewn cerbydau neu ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod pandemig.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Lansiwyd tocyn teithio consesiwn newydd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2019, i gymryd lle’r 'tocynnau bws' gwyrdd presennol dros Cymru. Ni fydd yr hen cardiau yn cael eu cydnabod gan ddarllenwyr electronig ar fysiau ar ôl 29 Chwefror 2020. Os oes gennych un o'r hen gardiau gwyrdd, bydd angen i chi wneud cais ar-lein i gael cerdyn arddull newydd i barhau i fwynhau buddion teithio rhatach, gellir gwneud hyn ar-lein ar yr amod bod gennych eich rhif tocyn bws a'ch rhif yswiriant gwladol wrth law.

Os ydych chi'n gwneud cais am y tro cyntaf am docyn teithio 60+ / person anabl gallwch wneud cais ar-lein - mae'n gyflym ac yn hawdd a dylai gymryd 10 munud yn unig. Os oes angen help arnoch gan berson arall wrth deithio ni allwch wneud cais am hyn ar-lein, fydd angen i chi anfon e-bost atom ar tsconfares@sirgar.gov.uk fel y gallwn asesu eich cais a threfnu ychwanegu cydymaith at eich tocyn teithio. Os ydych chi wedi cofrestru fel rhywun sydd angen cydymaith gallwch chi amnewid eich cerdyn hen ar wefan Trafnidiaeth Cymru a fydd eich tocyn newydd yn parhau i ganiatáu i chi deithio gyda rhywun i'ch helpu chi.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cymryd tua 20 diwrnod gwaith i brosesu'ch cais ond gall gymryd hyd at fis i’ch cerdyn newydd gyrraedd drwy’r post. Gallwch chi wirio statws eich cais ar-lein neu cysylltwch a Trafnidiaeth Cymru. Os ydych wedi derbyn eich tocyn teithio steil newydd,  gallwch chi ddechrau ei ddefnyddio ar unwaith!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240.