Tocyn teithio consesiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/07/2020

Lansiwyd tocyn teithio consesiwn newydd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2019, i gymryd lle’r 'tocynnau bws' gwyrdd presennol dros Cymru. Ni fydd yr hen cardiau yn cael eu cydnabod gan ddarllenwyr electronig ar fysiau ar ôl 29 Chwefror 2020. Os oes gennych un o'r hen gardiau gwyrdd, bydd angen i chi wneud cais ar-lein i gael cerdyn arddull newydd i barhau i fwynhau buddion teithio rhatach, gellir gwneud hyn ar-lein ar yr amod bod gennych eich rhif tocyn bws a'ch rhif yswiriant gwladol wrth law.

Os ydych chi'n gwneud cais am y tro cyntaf am docyn teithio 60+ / person anabl gallwch wneud cais ar-lein - mae'n gyflym ac yn hawdd a dylai gymryd 10 munud yn unig. Os oes angen help arnoch gan berson arall wrth deithio ni allwch wneud cais am hyn ar-lein, fydd angen i chi anfon e-bost atom ar tsconfares@sirgar.gov.uk fel y gallwn asesu eich cais a threfnu ychwanegu cydymaith at eich tocyn teithio. Os ydych chi wedi cofrestru fel rhywun sydd angen cydymaith gallwch chi amnewid eich cerdyn hen ar wefan Trafnidiaeth Cymru a fydd eich tocyn newydd yn parhau i ganiatáu i chi deithio gyda rhywun i'ch helpu chi.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cymryd tua 20 diwrnod gwaith i brosesu'ch cais ond gall gymryd hyd at fis i’ch cerdyn newydd gyrraedd drwy’r post. Gallwch chi wirio statws eich cais ar-lein neu cysylltwch a Trafnidiaeth Cymru. Os ydych wedi derbyn eich tocyn teithio steil newydd,  gallwch chi ddechrau ei ddefnyddio ar unwaith!

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240.