Tocyn teithio consesiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/09/2021

Os ydych chi'n gwneud cais am y tro cyntaf am docyn teithio 60+ / person anabl gallwch wneud cais ar-lein - mae'n gyflym ac yn hawdd a dylai gymryd 10 munud yn unig. Os oes angen help arnoch gan berson arall wrth deithio ni allwch wneud cais am hyn ar-lein, fydd angen i chi anfon e-bost atom ar tsconfares@sirgar.gov.uk fel y gallwn asesu eich cais a threfnu ychwanegu cydymaith at eich tocyn teithio. Os ydych chi wedi cofrestru fel rhywun sydd angen cydymaith gallwch chi amnewid eich cerdyn hen ar wefan Trafnidiaeth Cymru a fydd eich tocyn newydd yn parhau i ganiatáu i chi deithio gyda rhywun i'ch helpu chi.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cymryd tua 20 diwrnod gwaith i brosesu'ch cais ond gall gymryd hyd at fis i’ch cerdyn newydd gyrraedd drwy’r post. Gallwch chi wirio statws eich cais ar-lein neu cysylltwch a Trafnidiaeth Cymru. 

Os oes angen i chi gysylltu â Transport for Wales ynglŷn â'ch tocyn teithio, e-bostiwch travelcards@tfw.wales neu ffoniwch 0300 303 4240.