Menter Lleihau Goryrru

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/12/2018

Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â GanBwyll, Heddlu Dyfed Powys ac ysgolion y gwyddys eu bod yn cael trafferthion oherwydd goryrru.

Yn ystod y fenter amlygir cyflymdra’r gyrwyr gan Ddyfais Dangos Cyflymdra (SID). Arwydd symudol dros dro yw SID, sy’n canfod ac yn cofnodi cyflymdra cerbyd wrth iddo nesáu, ac mae’n gweithredu i addysgu ac fel mesur ataliol.

Bydd yr Uned Plismona Ffyrdd yn stopio modurwyr sy’n gyrru dros y terfyn cyflymdra, a byddant yn cael cynnig talu dirwy a chael pwyntiau ar eu trwydded, neu gyfle i siarad â phlant yr ysgol a’n Swyddog Diogelwch Ffyrdd.

Gofynnir cyfres o gwestiynau i’r gyrwyr fydd yn dewis siarad â’r plant, ac yna bydd disgwyl iddynt esbonio’u gweithredoedd wrth y plant. Byddant hefyd yn cael clywed ffeithiau grymus ynghylch diogelwch ffyrdd, er enghraifft beth allai ddigwydd petai eu cerbyd yn bwrw plentyn. Yn olaf, rhoddir cyngor pellach i’r modurwyr a fu’n troseddu i’w gadw mewn cof.

“Os byddwch chi’n gwneud 20mya wrth fy mwrw i, mae cyfle o ryw 1% y byddwch yn fy lladd; os byddwch chi’n gwneud 30mya wrth fy mwrw i, mae cyfle o ryw 7% y byddwch yn fy lladd; os byddwch chi’n gwneud 40mya wrth fy mwrw i, mae cyfle o ryw 31% y byddwch yn fy lladd.”

Manteision y Fenter Lleihau Goryrru

  • Annog y modurwyr a fu’n troseddu i feddwl am ganlyniadau goryrru y tu allan i’r ysgol ac yn y gymuned ehangach.
  • Newid a gwella ymddygiad gyrwyr.
  • Newid a gwella ymddygiad gyrwyr.Addysgu plant yn ifanc ynghylch peryglon goryrru, gyda’r nod o sicrhau bod y neges wedi gwreiddio erbyn iddynt ddechrau gyrru eu hunain.
  • Amlygu cyfrifoldeb y gymuned gyfan wrth ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd a’i gefnogi.

Mentrau Lleihau Goryrru Diweddar

Ysgol / Dyddiad / Amser Nifer y modurwyr a gafodd eu stopio Y nifer a ddewisodd siarad â’r plant
Drefach, Llanelli
15/10/18
10.30 - 12.00
15 15
Drefach, Llanelli
16/10/18
10.15 - 12.00
15 15
Pontyberem
08/10/18
10.15 - 11.30
8 8
Pontyberem
02/10/18
10.00 - 11.30
8 8
Talyllychau
29/03/18
10:15-12:00
12 12
Nantgaredig
21/03/18
9:45-12:00
4 3
Nantgaredig
19/03/18
09:45-12:15
8 8
Tycroes
12/02/18
11:00 - 12:00
3 3
Drefach
07/04/17
09:30 - 12:00
19 19
Model
06/04/17
09:30 - 12:00
19 16
Cefneithin
05/04/17
09:30 - 12:00
9 9

Cae'r Felin
04/04/17
09:30 - 12:00

6 5

Bryn
03/04/17
09:30 - 12:00

27 25
Nantgaredig
08/02/17
09:30 - 12:00
24 18
Cae'r Felin
10/10/16
10:00 - 12:00
17 16
Dafen
11/10/16
10:00 - 12:00
3 2
Cross Hands
12/10/16
10:00 - 12:00
18 17
Pembrey
13/10/16
10:00 - 12:00
7 4
Drefach
14/10/16
10:00 - 12:00
11 7
Nantgaredig
04/02/16
09:45 - 12:00
22 22
Llechyfedach
13/01/16
09:00 - 12:00
24 24
Tycroes
26/11/15
13:15 - 14:45
11 11
Llechyfedach
24/11/15
13:30 - 14:30
13 13
Pontyberem
24/11/15
9:30 - 12:00
17 17
Drefach
23/09/15
10:00 - 11:30
17 16