Ein gweledigaeth a'n hymrwymiad yw gwneud ffyrdd Sir Gaerfyrddin yn fwy diogel i'r holl ddefnyddwyr. Rydym wedi penderfynu cryfhau ein gwaith partneriaethol ag amrywiaeth eang o asiantaethau. Rydym yn parhau i weithio mewn ysgolion, colegau, busnesau a chymunedau lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth, addysgu a hyfforddi pob math o ddefnyddwyr ffordd er mwyn gwella sgiliau ac ymddygiad.

 

Teithio, Ffyrdd a Pharcio