Cau ffordd ar gyfer gwaith sydd wedi'i gynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/03/2021

Mae angen cyflwyno ceisiadau o leiaf 8 wythnos cyn pryd rydych chi'n disgwyl i'r gwaith ffordd ddechrau. Os gallwch gynnal lled ffordd o 3.2 metr neu fwy, nid oes angen i chi wneud cais am gau ffordd ond bydd angen i chi ein hysbysu o'r gwaith ac yn dibynnu ar natur y gwaith ffordd efallai y bydd angen i chi wneud cais am oleuadau traffig cludadwy a'r drwydded gwaith stryd berthnasol.

Ffioedd cau ffyrdd wedi'u cynllunio

Codir y canlynol arnoch i wneud cais. Os cymeradwyir eich cais, anfonir dyfynbris atoch hefyd am gost hysbysebu cau'r ffordd ac unrhyw ffioedd gweithredu.

  • Hyd at 5 diwrnod - £ 900
  • Dros 5 diwrnod - £ 1500

Rydym yn derbyn taliadau cardiau debyd / credyd. Ni ellir ad-dalu ffioedd cais.

Gallwn hefyd ddarparu arwyddion ar gyfer y llwybr amgen, byddai hyn yn gost ychwanegol.

Os cymeradwyir eich cais am 5 diwrnod, anfonir anfoneb atoch hefyd am gost hysbysebu cau ffyrdd.

Sut i wneud cais

I wneud cais am gau ffordd wedi'i gynllunio, bydd angen i chi ddarparu:

  • Tystiolaeth ffotograffig a / neu ysgrifenedig. Bydd methu â darparu tystiolaeth ddigonol yn arwain at yr angen i gynnal cyfarfod safle cyn y gellir cychwyn ar y gwaith.
  • Llwybr amgen addas y gellir ei ddefnyddio.
  • Cynllun lleoliad y cau.
  • Ffioedd

Dim ond ar ôl i chi dderbyn e-bost yn cadarnhau cymeradwyaeth y dylai'r gwaith ddechrau.

Ymgeisio am gau ffordd ar gyfer gwaith sydd wedi'i gynllunio