Pont pwyso cyhoeddus

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/09/2023

Dod o hyd i'ch pont bwyso agosaf os oes angen i chi bwyso eich fan, lori, trelar, tractor neu gerbyd arall.

Nid ydym yn gyfrifol am y pontydd pwyso canlynol, maent yn cael eu gweithredu gan fusnesau preifat. Dylech gysylltu â'r gweithredwr pont pwyso cyn mynd i wirio faint mae'n costi i'w ddefnyddio. Dylech hefyd ddweud wrth y gweithredwr os oes gennych gerbyd mawr iawn, er mwyn sicrhau ei fod yn ffitio ar y bont bwyso.

Teithio, Ffyrdd a Pharcio