Pont pwyso cyhoeddus

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/01/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae llawer o wasanaethau bysiau bellach yn gweithredu gwasanaeth llai. Rydym yn eich cynghori i wirio'ch taith ymlaen llaw gyda Traveline.

Mae gwasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus wedi'u hatal dros dro. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Mae gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn orfodol i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylid gwisgo gorchuddion wyneb am y daith gyfan ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod angen eu gwisgo o'r foment y byddwch yn dal y bws, trên ac ati hyd nes y byddwch wedi disgyn.

Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau diogelwch ar y ffyrdd nes bydd rhybudd pellach.

Mae llywodraeth Cymru wedi cyhoeddu canllawiau ar sut gallwn teithio'n diogel wrth gerdded, beicio a theithio mewn cerbydau neu ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod pandemig.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Dod o hyd i'ch pont bwyso agosaf os oes angen i chi bwyso eich fan, lori, trelar, tractor neu gerbyd arall.

Nid ydym yn gyfrifol am y pontydd pwyso canlynol, maent yn cael eu gweithredu gan fusnesau preifat. Dylech gysylltu â'r gweithredwr pont pwyso cyn mynd i wirio faint mae'n costi i'w ddefnyddio. Dylech hefyd ddweud wrth y gweithredwr os oes gennych gerbyd mawr iawn, er mwyn sicrhau ei fod yn ffitio ar y bont bwyso.