Dewiswch iaith
  • Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Record o ran nifer y teithiau

Rydym wedi cofnodi 3,284,808 o deithiau Teithio Llesol ers 2017. Mae hyn yn cyfateb i 9,854,424km â 245.8 o weithiau o amgylch y byd! Mae na cynnydd o 140% wedi bod yn 2020!

Sut yr ydym yn teithio i'r gwaith?

Mae 77% o bobl Sir Gaerfyrddin yn teithio i'r gwaith mewn car, 0.78% ar feic a 9.5% yn ar droed. Ein nod yw gweld cynnydd yn nifer y teithiau i'r gwaith ar feic ac ar droed.

Ein Gweledigaeth: Prif Lwybr Llanelli

Hwb Gofynnwch gwestiwn