• English
 • Cymraeg
 • български
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • عربى

Coronafeirws (COVID-19)

Mesurau Trafnidiaeth Gynaliadwy Leol mewn ymateb i Covid-19

Yn ogystal â sylwadau cyffredinol ar ein Rhwydwaith Teithio Llesol, rydym hefyd yn ceisio sylwadau mewn perthynas â mesurau trafnidiaeth gynaliadwy mewn ymateb i Covid-19. Rydym yn croesawu awgrymiadau a fydd yn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol yn ddiogel a syniadau i gefnogi'r newid cadarnhaol i arferion teithio mwy cynaliadwy yr ydym wedi'u gweld yn ystod y cyfyngiadau symud. Os oes gennych unrhyw syniadau sy'n ymwneud â hyn, dewiswch yr opsiwn Covid-19 ar gwestiwn 4 wrth ychwanegu eich sylw.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ein Gweledigaeth: Prif Lwybr Llanelli

Record o ran nifer y teithiau

Rydym wedi cofnodi 3,284,808 o deithiau Teithio Llesol ers 2017. Mae hyn yn cyfateb i 9,854,424km â 245.8 o weithiau o amgylch y byd! Mae na cynnydd o 140% wedi bod yn 2020!

Sut yr ydym yn teithio i'r gwaith?

Mae 77% o bobl Sir Gaerfyrddin yn teithio i'r gwaith mewn car, 0.78% ar feic a 9.5% yn ar droed. Ein nod yw gweld cynnydd yn nifer y teithiau i'r gwaith ar feic ac ar droed.

Pa mor bell yr ydym yn teithio i'r gwaith?

Mae 21% o'r teithiau i'r gwaith yn llai na 2km, 36% o'r teithiau yn llai na 5km, 48.5% o'r teithiau yn llai na 10km. Rydym yn eich annog i deithio i'r gwaith ar feic/ar droed.

Mannau parcio beiciau a chysgodfannau mewn ysgolion

A wyddech chi ein bod wedi darparu mannau parcio beiciau a chysgodfannau mewn ysgolion o'r Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am feicio / cerdded yn Sir Gaerfyrddin, cysylltwch â ni.

activetravel@sirgar.gov.uk

Hwb