Marciau i warchod mynediad preifat (Bar H)

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/03/2021

Mae marciau bar gwyn yn cael eu defnyddio ar gyfer safleoedd lle mae problem barhaus, gyda rhwystr aml o'r mynedfa. Dylid nodi nad oes gan y marciau hyn unrhyw rym gyfreithiol. Fodd bynnag, os yw cerbyd yn parcio arnynt, byddai presenoldeb y llinell yn tueddu i i ategu bod trosedd yn cael ei chyflawni o ran atal mynediad, sy'n fater heddlu.

Bwriad y llinellau yw atal gyrwyr a fyddai fel arall yn parcio ar draws mynediad. Felly gellir eu gosod mewn strydoedd preswyl gyda galw parcio uchel gan bobl nad ydynt yn breswylwyr, er enghraifft ger siopau neu ardaloedd masnachol. Ni fyddant yn cael eu defnyddio lle mae cymdogion yn rhwystro parcio.

Fe'u gosodir yn unol â'r Rheoliadau Marcio Ffordd ac mewn deunydd gwyn nad yw'n adlewyrchol. Dylai ymgeiswyr nodi y bydd marciau ffordd yn diflannu dros amser ac ni fydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ail-beintio'r llinellau hyn.

Os cytunir ar y gwaith bydd tâl o £170 a TAW lan hyd 7 metr neu £200 a TAW dros 7 metr, yn berthnasol.

Rhaid anfon siec neu orchymyn post gyda phob cais a wneir yn daladwy i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd eich cais yn cymryd rhwng 4 i 6 wythnos i brosesu.

ymgeisio am marciau bar h (.pdf)