Rhoi gwybod am oleuadau traffig dros dro diffygiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/02/2024

Mae goleuadau traffig dros dro yn cael eu defnyddio ar gyfer ystod o ofynion ar gyfer gwaith safle gan gwmnïau sy'n gweithio ar y briffordd. Gallwch weld y gwaith sy'n mynd rhagddo ar y rhwydwaith ar hyn o bryd yn fyw. Chwiliwch am y stryd y mae eich ymholiad yn ei chynnwys, yna cliciwch ar yr eicon gwaith ar y stryd honno. Byddwch yn cael gwybodaeth am y cwmni sy'n gyfrifol am y gwaith a phwy y mae angen i chi roi gwybod.

I roi gwybod, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • Lleoliad - enw'r stryd / cyfeiriad / tirnod a defnyddiwch y map i leoli neu ddisgrifio'r union leoliad
  • Lleoliad - lleoliad penodol y goleuadau
  • Math - Dros Dro yn unig
  • Llun - Gallwch dynnu llun ar eich ffôn clyfar pan fydd yn ddiogel gwneud hynny a'i lanlwytho

RHOI GWYBOD AM OLEUADAU TRAFFIG DROS DRO DIFFYGIOL

I roi gwybod am argyfwng, cysylltwch â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01267 234567 neu y tu allan i oriau swyddfa arferol ar 0300 333 2222. Yn ystod tywydd garw, efallai y bydd yn rhaid i chi ddal y llinell ar gyfer gweithredwr. Ymdrinnir â digwyddiadau mewn trefn flaenoriaeth.

Sylwer: Bydd materion a adroddir y tu allan i oriau swyddfa yn cael eu hadolygu y diwrnod gwaith nesaf, yn amodol ar yr adnoddau sydd ar gael.

Teithio, Ffyrdd a Pharcio