Dewiswch iaith
  • Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

A Nostalgic Journey

Mae fy stondin yn cynnwys pethau cofiadwy sy'n ymwneud â thrafnidiaeth yn lleol ac yn genedlaethol. Rwyf yn gwerthu eitemau sy'n cynnwys modelau newydd a rhai ail-law o bob math o foduron.

Mae gen i bob mathau o lyfrau ail-law a rhai a ddefnyddiwyd, yn ogystal â mygiau pwrpasol o Lanelli a'r cyffiniau a chardiau pen-blwydd. 

Rwyf hefyd yn gwerthu amserlenni bysiau a'r rheilffordd a chyhoeddiadau ac eitemau eraill sy'n gysylltiedig â'r rheilffordd.

Mae gwahanol fathau o stoc yn cyrraedd bob wythnos.

10:00 - 4:00 Dydd Llun - Dydd Sadwrn

07816491210

jaysden@aol.com

Angie's Baby Cwtch

Yn gwerthu Dillad Babanod Traddodiadol a Sbaenaidd o enedigaeth hyd at 3 blwydd oed, yn ogystal ag Esgidiau gan gynnwys Lelli Kelly, Pex, Baypods a Sevva a hefyd Ategolion i Fabanod gan gynnwys cosy toes ac eitemau wedi'u crosio â llaw. 

10:00 - 4:00 Dydd Llun - Dydd Sadwrn

07714611023

angiesbabycwtch@gmail.com

Ann's Penclawdd Cockles

Busnes teuluol o 40-mlynedd. Rydym yn gwerthu cocos lleol, cregyn gleision ac amrywiaeth o bysgod cregyn eraill. Hefyd blaswch ein bara lawr arbenigedd!

Dydd Mercher - Dydd Sadwrn 8:00 - 4:00

07800 836994

A11

Dillad menywod Lagenlook o'r Eidal, Llin a Chotwm. Ategolion menywod, bagiau, pyrsiau, sgarffiau, cadwyni, hetiau. Dillad plant unigryw, cotwm 100%. Dillad plant Kite, cotwm organig 100%.

9:30 - 4:00 Dydd Llun - Dydd Sadwrn

07832967697

ann.gowen@yahoo.co.uk

BAL Phones

Rydym yn arbenigo mewn datgloi ac atgyweirio ffonau symudol, megis difrod gan hylif, sgriniau sydd wedi torri a phroblemau gwefru. Prisiau diguro ar ategolion ffonau symudol. Rydym yn prynu a gwerthu ffonau am brisiau gwych.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:00 - 5:00

Fone_Shop_Llanelli@yahoo.com

Beales Linens

Dillad gwely o ansawdd, llieiniau, llieiniau byrddau, llieiniau a darnau canol brodiog a les i fyrddau, cynfasau, blancedi, ac ati.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:00 - 5:00

01554 758825

Beauty 2 Bubbles, 20 Market Precinct

Siop wladaidd sy'n gwerthu canhwyllau Woodwick/Quinnell, lampau o wahanol fathau, sebonau wedi'u gwneud â llaw gyda chynhwysion naturiol a nwyddau fegan.

Dydd Mawrth - Dydd Gwener 10:00 - 4:45, Dydd Sadwrn 10:00 - 4:00

07853064217

shazza.parker@hotmail.co.uk

Beauty 2 Bubbles, 6 Cowell Precinct

Salon Harddwch a Bwtîc. Rydym yn cynnig triniaethau tylino chwaraeon, cerrig twym ac wyneb, triniaethau cwyr clustiau, triniaethau ewinedd a phartïon pampro i blant. Staff cyfeillgar iawn i'ch croesawu.

Dydd Llun, Dydd Iau, Dydd Gwener 9:00 - 5:30, Dydd Mawrth, Dydd Mercher 9:00 - 4:30, Dydd Sadwrn 9:00 - 3:30

shazza.parker@hotmail.co.uk

Hwb Gofynnwch gwestiwn