• Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Ann's Penclawdd Cockles

Busnes teuluol o 40-mlynedd. Rydym yn gwerthu cocos lleol, cregyn gleision ac amrywiaeth o bysgod cregyn eraill. Hefyd blaswch ein bara lawr arbenigedd!

Dydd Mercher - Dydd Sadwrn 8:00 - 4:00

07800 836994

BAL Phones

Rydym yn arbenigo mewn datgloi ac atgyweirio ffonau symudol, megis difrod gan hylif, sgriniau sydd wedi torri a phroblemau gwefru. Prisiau diguro ar ategolion ffonau symudol. Rydym yn prynu a gwerthu ffonau am brisiau gwych.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:00 - 5:00

Fone_Shop_Llanelli@yahoo.com

Beales Linens

Dillad gwely o ansawdd, llieiniau, llieiniau byrddau, llieiniau a darnau canol brodiog a les i fyrddau, cynfasau, blancedi, ac ati.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:00 - 5:00

01554 758825

Beauty 2 Bubbles, 20 Market Precinct

Siop wladaidd sy'n gwerthu canhwyllau Woodwick/Quinnell, lampau o wahanol fathau, sebonau wedi'u gwneud â llaw gyda chynhwysion naturiol a nwyddau fegan.

Dydd Mawrth - Dydd Gwener 10:00 - 4:45, Dydd Sadwrn 10:00 - 4:00

07853064217

shazza.parker@hotmail.co.uk

Beauty 2 Bubbles, 6 Cowell Precinct

Salon Harddwch a Bwtîc. Rydym yn cynnig triniaethau tylino chwaraeon, cerrig twym ac wyneb, triniaethau cwyr clustiau, triniaethau ewinedd a phartïon pampro i blant. Staff cyfeillgar iawn i'ch croesawu.

Dydd Llun, Dydd Iau, Dydd Gwener 9:00 - 5:30, Dydd Mawrth, Dydd Mercher 9:00 - 4:30, Dydd Sadwrn 9:00 - 3:30

shazza.parker@hotmail.co.uk

Blodau Elli

Siop blodau a rhoddion, aelod o Interflora.

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 -5:00, Dydd Sadwrn 9:30 - 3:00

01554 770397

davies_lisa@btconnect.com

Bwyd Blasus

Cigydd teuluol a delicatessen. Cynhyrch ffres chi'n gwybod y gallwch ymddiried ynddo! Gwarant fferm cig eidion, cig oen a dofednod. Sgôr hylendid bwyd 5 seren. Dosbarthu cartref ar gael am ddim.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 8:00 -5:00

roybutch@hotmail.co.uk

Cards Are Us

Cardiau, anrhegion a nwyddau parti ar gyfer pob achlysur. Cardiau bach 2 am £1, cardiau mawr a canolig 3 am £2.50.

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9:00 - 5:00