Marchnad Ffermwyr Caerfyrddin

  • 01267 228841
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun Closed
Dydd Mawrth Closed
Dydd Mercher Closed
Dydd Iau Closed
Dydd Gwener 9:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Closed
Dydd Sul Closed

Gwybodaeth Ychwanegol

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd marchnadoedd dan do Llanelli a Chaerfyrddin yn agor chwe diwrnod yr wythnos o ddydd Llun, Gorffennaf 6.

Mae nifer yr ymwelwyr yn cael ei gyfyngu ac mae yna systemau ar waith i reoli mynedfeydd ac allanfeydd yn ogystal â mannau diheintio dwylo. Mae'r toiledau ar gau yn y ddwy farchnad dan do er mwyn osgoi tagfeydd mewn coridorau. A fyddech cystal â chadw at y canllawiau diogelwch newydd ac ystyried y rheiny sydd o'ch cwmpas pan fyddwch yn ymweld.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

We run open air markets every week at different locations in the county, they are open from 9:00 - 16:30. You will find a wide range of local produce, crafts, clothing and household goods.

If you would like to have a stall at one of our open air markets please contact us. There may be a waiting list for some locations.