Ffioedd blynyddol

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2023

Unwaith y rhoddir Trwydded Safle neu Dystysgrif Safle Clwb bydd ffi flynyddol yn berthnasol a gaiff ei thalu yn flynyddol ar ben-blwydd rhoi'r drwydded. Cyfrifir y ffi flynyddol ar sail band gwerth ardrethol y safle.

Band Ffi
 A  £70
£180 
£295 
£320 
£350 

Mae digwyddiadau eithriadol o fawr yn talu ffi ychwanegol.

Y nifer sy'n bresennol ar unrhyw un adeg Ffi ychwanegol
5,000 i 9,999 £1,000
10,000 i 14,999 £2,000
15,000 i 19,999 £4,000
20,000 i 29,999 £8,000
30,000 i 39,999 £16,000
40,000 i 49,999 £24,000
50,000 i 59,999 £32,000
60,000 i 69,999 £40,000
70,000 i 79,999 £48,000
80,000 i 89,999 £56,000
90,000 a throsodd £64,000