Ffioedd blynyddol

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Unwaith y rhoddir Trwydded Safle neu Dystysgrif Safle Clwb bydd ffi flynyddol yn berthnasol a gaiff ei thalu yn flynyddol ar ben-blwydd rhoi'r drwydded. Cyfrifir y ffi flynyddol ar sail band gwerth ardrethol y safle.

Band Ffi
 A  £70
£180 
£295 
£320 
£350 

Mae digwyddiadau eithriadol o fawr yn talu ffi ychwanegol.

Y nifer sy'n bresennol ar unrhyw un adeg Ffi ychwanegol
5,000 i 9,999 £1,000
10,000 i 14,999 £2,000
15,000 i 19,999 £4,000
20,000 i 29,999 £8,000
30,000 i 39,999 £16,000
40,000 i 49,999 £24,000
50,000 i 59,999 £32,000
60,000 i 69,999 £40,000
70,000 i 79,999 £48,000
80,000 i 89,999 £56,000
90,000 a throsodd £64,000