Ffïoedd tacsis a cherbydau hurio preifat

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/04/2022

Math o drwydded Ffi
Adnewyddu Trwydded Cerbyd Hacnai (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded heb MOT) £130
Adnewyddu Trwydded Cerbyd Hurio Preifat (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded heb MOT) £135
Adnewyddu Trwydded Cerbyd Hacnai (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded a MOT) £142
Adnewyddu Trwydded Cerbyd Hurio Preifat (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded a MOT) £147
Cerbyd Hacnai – Cais Newydd (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded, sticeri arwyddion drws a tho heb MOT) £146
Cerbyd Hacnai – Cais Newydd (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded, sticeri arwyddion drws a tho gyda MOT) £158
Cerbyd Hurio Preifat - Cais Newydd (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded, sticeri drws heb MOT) £148
Cerbyd Hurio Preifat - Cais Newydd (gan gynnwys prawf cychwynnol, ailbrofi unwaith a phlât trwydded, sticeri drws a MOT) £160
Ail brawf Os metha cerbyd ail brawf, cost pob prawf ychwanegol ar ôl hynny £ 26
Plât yn lle hen un £10
 Sticer drws yn lle hen un £9
Profi'r mesurydd £14
Sticer arwydd to yn lle hen un £2
Bathodynnau gyrrwr yn lle hen rai £7
Trwydded yn lle hen un £11
Trosglwyddo Cerbyd  £24
Trwydded Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat - Cais newydd (1 flwyddyn) £145
Trwydded Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat - Cais newydd (5 mlynedd) £639
Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat - Adnewyddu Trwydded (1 flwyddyn) £138
Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat - Adnewyddu Trwydded (5 mlynedd) £631
Trwydded Yrru Ddeuol - Adnewyddu (1 flwyddyn) £38
Trwydded Yrru Ddeuol - Adnewyddu (3 blynedd) £101
Trwydded Yrru Ddeuol - Cais newydd (1 flwyddyn) £75
Trwydded Yrru Ddeuol - Cais newydd (3 blynedd) £137
Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd £38
Prawf gwybodaeth (fesul prawf) £19