Trwydded i storio deunyddiau adeiladu yn y brifordd

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/04/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os ydych chi'n bwriadu adneuo deunydd adeiladu yn y briffordd, rhaid i chi wneud cais am ganiatâd gan ein tîm Gofal Stryd dan Ddeddf Priffyrdd 1980.

I gwblhau'r ffurflen gais bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Manylion yr ymgeisydd
  • Cyfeiriad Lleoliad / Eiddo
  • Deunyddiau i'w hadneuo
  • Dangosiad arfaethedig o leoli deunyddiau
  • Mae angen dyddiadau dyddodi deunyddiau o

Mae angen ffi cydsynio o £ 49 y mis neu ran ohono fesul cais.

Caniatewch 48 awr i brosesu a chymeradwyo cais blaendal deunyddiau adeiladu

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi drwy'r post i: Adran yr Amgylchedd, Tîm Gofal Stryd, Parc Myrddin, Teras Richmond, SA31 1HQ neu drwy e-bost i: gofalstrydoedd@sirgar.gov.uk 

Lawrlwytho y ffurflen ymgais (.pdf)