Hysbysiadau defnydd dros dro ac achlysurol

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2024

Hysbysiad defnydd achlysurol

Mae hysbysiad defnydd achlysurol yn caniatáu betio ar gae rasio (am wyth diwrnod neu lai mewn blwyddyn galendr) heb fod angen trwydded safle lawn. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y broses o wneud cais a'r meini prawf ar gael yn Rhan 15 o'r Canllawiau i awdurdodau trwyddedu.

Hysbysiad defnydd dros dro

Mae hysbysiad defnydd dros dro yn caniatáu i ddeiliad trwydded weithredu ddarparu cyfleusterau hapchwarae dros dro, heb fod angen trwydded safle lawn. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y broses o wneud cais a'r meini prawf ar gael yn Rhan 14 o'r Canllawiau i awdurdodau trwyddedu.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch hysbysiadau hapchwarae yn ogystal â ffurflenni cais ar gael ar wefan y Comisiwn Hapchwarae.

Cyn ichi baratoi eich cais, rydym yn eich cynghori i ddarllen y dogfennau cyfarwyddyd a pholisi perthnasol. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Dylid cyflwyno eich cais gorffenedig, ynghyd ag unrhyw ddogfennau ategol angenrheidiol a'r ffi briodol, i'r Adain Drwyddedu.

Sut mae talu

  • Drwy siec, yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin'
  • Dros y ffôn â cherdyn debyd neu gredyd: 01267 234567