Canllaw i drefnwyr digwyddiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/10/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gall trefnu digwyddiad fod yn waith dyrys ambell waith, ac mae'n gallu bod yn anodd gwybod ble i ddechrau! Dyma lle gallwn ni fod o gymorth. Dyma cymorth sy'n cynnwys templedi defnyddiol er mwyn gwneud trefnu'r digwyddiad yn haws ichi. Mae'r templedi hyn yn rhoi sylw i greu asesiad risg, llunio cynllun marchnata, a chyllidebu ar gyfer eich digwyddiad. Maent am ddim ac mae modd eu lawrlwytho.