Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adneuo Cyntaf

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/02/2024

Cyhoeddwyd y CDLl Diwygiedig Adneuo cyntaf ar 29 Ionawr 2020 ac estynnwyd y cyfnod ymgynghori tan 27 Mawrth 2020. Cynhaliwyd cyfnod ymgynghori pellach ar y Cynllun rhwng 11 Medi a 2 Hydref 2020. Mae Ail Gynllun Datblygu Lleol Adneuo bellach wedi cael ei gyhoeddi ac yn disodli'r fersiwn gyntaf.

Ni fydd sylwadau a gyflwynir fel rhan o'r ymgynghoriad ar y CDLl Adneuo cyntaf bellach yn cael eu hystyried. Dim ond y rhai a gyflwynir fel rhan o'r ail Gynllun Adneuo fydd yn cael eu hystyried a'u hanfon ymlaen at yr Arolygydd. Mae'n rhaid i unrhyw sylwadau blaenorol gael eu hailgyflwyno ac adlewyrchu cynnwys yr ail Gynllun Datblygu Lleol Adneuo.

I weld y fersiwn gyntaf hon o'r Cynllun, gweler isod:

Gweld y Datganiad Ysgrifenedig

Gweld y Map Cynigion a Mapiau Mewnosod

Cynllunio