Ailgylchu / casgliadau biniau

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/09/2019

Bydd eich bagiau ailgylchu glas a bagiau du eu casglu ar yr un dydd, ond am yn ail wythnos. Bydd eich gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos. Er mwyn eich helpu chi i ailgylchu, rydym yn darparu'r canlynol:

  • Bagiau glas, bin gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd â chadi brown ar gyfer eich cegin.
  • Ni fydd bagiau du yn cael eu darparu.

Cofiwch y cewch roi hyd at 4 bag du allan bob pythefnos. Os ydych yn deulu mawr ac yn ei chael yn anodd i gadw at y terfyn pedwar bag du, cysylltwch â ni.

Cofiwch roi eich gwastraff allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad ac ar ôl 6pm ar y noson cyn y casgliad.

Ni fydd bagiau du / glas yn cael eu casglu o whilfiniau am resymau iechyd a diogelwch. Dylai preswylwyr dynnu'r bagiau o unrhyw whilfiniau cyn gosod y sbwriel/deunydd ailgylchu allan yn y man casglu. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.