• English
  • Hepgor gwe-lywio

Busnes

Main News Thumbnail

Cynllun benthyciadau canol trefi

Mae dros £400,000 ar gael er mwyn helpu i sicrhau bod safleoedd gwag yng nghanol trefi Llanelli a Rhydaman yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Rydym wedi sefydlu cronfa gyllid newydd, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi adfywio canol y trefi.

Ewch i wefan y Newddion am fwy o wybodaeth


News Thumbnail

Cynllun Adfywio Trawsnewidiadau

Mae adfywiad Sir Gâr ar y gweill ers cryn amser, gyda nifer o ddatblygiadau mawr yn dwyn ffrwyth yn 2015. Mae’r dirwedd economaidd yn esblygu gyda safle Sir Gâr yn Ninas-ranbarth newydd Bae Abertawe, y mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth ar ei gyfer; erbyn 2030, bydd Sir Gâr yn rhan hyderus, uchelgeisiol a chysylltiedig o Ddinas-ranbarth Ewropeaidd.

ar-lein am dani