Cyllid

Rydym wedi ymroi i helpu eich busnes drwy’r cyfnod anodd iawn hwn. O ganol mis Ionawr tan y Gwanwyn 2022 rydym yn lansio nifer o grantiau i helpu busnesau presennol gyda thwf ac adfer ac i helpu busnesau newydd i gychwyn arni. Rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y grantiau sydd ar gael fel y gallwch baratoi eich cais ymlaen llaw. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch: cronfafusnes@sirgar.gov.uk.