Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

Medi
20

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth Yn Llangyndeyrn, Cydweli) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd)

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llangyndeyrn, Cydweli
Medi
20

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth III Yn Llanfynydd) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llanfynydd
Medi
20

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth Yn Llangyndeyrn, Cydweli) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd)

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llangyndeyrn, Cydweli
Medi
20

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth III Yn Llanfynydd) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llanfynydd
Medi
13

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Gosod Terfyn Cyflymder O 20 Mya) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Medi
13

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Gosod Terfyn Cyflymder O 30 Mya) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Sir Gaerfyrddi
Medi
12

Gardd Fotaneg Genelaethol Cymru

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

 • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
 • Lleoliad: Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Medi
12

Gwesty’r Emlyn

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

 • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
 • Lleoliad: Stryd Y Bont, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9DU
Medi
06

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybrau Troed 53/21 A 53/22 Gellywen, Caerfyrddin) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Gellywen, Caerfyrddin
Medi
06

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Dosbarth Iii Yn Rhandir-Mwyn) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ffordd Dosbarth Iii Yn Rhandir-Mwyn
Medi
06

Llynnoed Sylen

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

 • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
 • Lleoliad: Pum Heol, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5BJ
Awst
14

Partneriaeth Pensiwn Cymru Terfyniad Archwiliad o Gyfrifon 2022/23

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad:
Awst
02

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llannon, Llanelli) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llannon, Llanelli
Gor
31

Paratoi a Chyhoeddi’r Cyfrifon Ariannol Statudol ar gyfer 2022-23 – Cyngor Sir Caerfyrddin, Awdurdod Harbwr Porth Tywyn a Bargen Ddinesig Bae Abertawe

 • Math o hysbysiad: Archwilio cyfrifon
 • Lleoliad:
Gor
26

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Pont Mynyddygarreg, Mynyddygarreg) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Pont Mynyddygarreg, Mynyddygarreg
Gor
15

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth I'r De O Langadog) (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Trwodd) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ffordd Ddiddosbarth I'r De O Langadog
Mai
17

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybrau Troed 36/114 [Yn Rhannol] A 36/115 [Yn Rhannol], Llwynhendy, Llanelli) Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr) 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Llwynhendy, Llanelli
Mai
10

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed Cyhoeddus 34/48 Heol Pontarddulais, Llanedi) Gwaharddiad Dros Dro Ar Gerddwyr 2023

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Heol Pontarddulais, Llanedi
Tach
16

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Ffordd Ddiddosbarth Yr U2295, Ffordd Gyswllt Cross Hands) Gorchymyn (Gosod Terfyn Cyflymder O 40 M.Y.A) 2022

 • Math o hysbysiad: Teithio, Ffyrdd a Pharcio
 • Lleoliad: Ffordd Ddiddosbarth Yr U2295, Ffordd Gyswllt Cross Hands

Cyngor a Democratiaeth