Hysbysiadau cyhoeddus

Ni chaiff pob hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi ar ein gwefan ond rydym yn gweithio tuag at hyn. Mae hysbysiadau cyhoeddus ar gael i'w gweld mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol. Mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestredig ar gael ar adran gynllunio ein gwefan.

  • Llanelli
  • Llandeilo
Ion
23

Waun Wyllt Inn

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

  • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
  • Lleoliad: Llanelli
Chw
16

The White Hart

Deddf Priodasau 1949/1994 (Fel y'i diwygiwyd) Deddf Partneriaeth Sifil – 2004

  • Math o hysbysiad: Seremonïau Sifil
  • Lleoliad: Llandeilo

Cyngor a Democratiaeth