• English
  • Hepgor gwe-lywio

Panel Ymgynghorol yr Aelodau

Nod Panel Ymgynghorol yr Aelodau ar yr iaith Gymraeg yw i gynghori’r Aelod Bwrdd Gweithredol sydd â chyfrifoldeb am yr iaith Gymraeg ar ddatblygu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn Sir Gâr.

Gweler isod gofnodion y cyfarfod diwethaf.

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/01/2017

ar-lein am dani