• English
  • Hepgor gwe-lywio

NEWYDDION A’R MANYLION DIWEDDARAF

Main News Thumbnail

Bydd yr Etholiadau llywodraeth leol nesaf ym mis Mai 2017, ac mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ichi am sut mae sefyll mewn etholiad a'r hyn a ddisgwylir ohonoch os byddwch yn cael eich ethol yn un o Gynghorwyr Cyngor Sir Caerfyrddin.

Ewch i'n dudalen 'Sut mae bod yn Gynghorydd' i ddarganfod mwy am:

  • Sefyll fel ymgeisydd
  • Sut mae’r Cyngor yn gweithio
  • Beth sy’n digwydd os caf fy ethol?
  • Faint o amser y mae hyn yn ei gymryd?
  • Cyfleusterau a chymorth i Gynghorwyr

News Thumbnail

Y Cyngor yn mabwysiadu Côd Ymddygiad diwygiedig

Daeth Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016 i rym ar 1 Ebrill 2016, a chyflwynir newidiadau i'r Côd Ymddygiad i aelodau etholedig a chyfetholedig.

Wnaeth y Cyngor mabwysiadu’r newidiadau i’r Côd Ymddygiad ar y 13eg Gorffennaf 2016.


News Thumbnail

Ar hyn o bryd rydym yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn, Cynllunio a'r Bwrdd Gweithredol. Gallwch wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.

Drwy ddefnyddio ap rhad ac am ddim modern.gov mae modd ichi weld, ar eich iPad, eich dyfais Android neu Windows dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd i’w cynnal.

ar-lein am dani