• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Ar hyn o bryd rydym yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn, Cynllunio a'r Bwrdd Gweithredol. Gallwch wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.

Drwy ddefnyddio ap rhad ac am ddim modern.gov mae modd ichi weld, ar eich iPad, eich dyfais Android neu Windows dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd i’w cynnal.

 

 


News Thumbnail

Diweddariad Blynyddol o'r Gofrestr Pleidleiswyr

O 8 Awst 2017 bydd Ffurflen Ymholiad Aelwyd yn cael ei hanfon i bob preswylfa yn Sir Gaerfyrddin i gadarnhau pwy ddylai gael ei gofrestru i bleidleisio. Mae'n bwysig i chi ddarparu'r wybodaeth y gofynnir amdani, ac os nad ydych yn gwneud hynny mae rheolau'r Llywodraeth yn golygu y gallech chi gael dirwy o £1000. 

ar-lein am dani