• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Bydd yr Etholiadau llywodraeth leol nesaf ym 4ydd Mai 2017. Mae'r rhybudd etholiad nawr ar gael i'w weld ar gyfer etholiadau'r Cyngor Sir a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

Ewch i'n dudalen 'Sut mae bod yn Gynghorydd' i ddarganfod mwy am:

  • Sefyll fel ymgeisydd
  • Sut mae’r Cyngor yn gweithio
  • Beth sy’n digwydd os caf fy ethol?
  • Faint o amser y mae hyn yn ei gymryd?
  • Cyfleusterau a chymorth i Gynghorwyr

News Thumbnail

Ar hyn o bryd rydym yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn, Cynllunio a'r Bwrdd Gweithredol. Gallwch wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.

Drwy ddefnyddio ap rhad ac am ddim modern.gov mae modd ichi weld, ar eich iPad, eich dyfais Android neu Windows dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd i’w cynnal.


News Thumbnail

Adolygiad o Etholaethau Seneddol yng Nghymru 2018

Yn dilyn cyfnod ymgynghori 12 wythnos y Comisiwn Ffiniau i Gymru ynghylch ei Gynigion Cychwynnol, mae'r Comisiwn bellach wedi cyflwyno'r sylwadau a ddaeth i law.

Mae copi o'r sylwadau bellach yn agored am gyfnod ymgynghori o bedair wythnos, sy'n dod i ben ar 27 Mawrth 2017.

Gellir cael golwg ar gopïau o'r sylwadau, ynghyd â'r Adroddiad o'r Cynigion cychwynnol a'r mapiau yn Swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ. Gallwch hefyd weld y sylwadau drwy fynd i wefan y Comisiwn.

ar-lein am dani