• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Etholiadau Lleol

Ar 4 Mai 2017 cynhelir etholiadau ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

Bydd 74 o Gynghorwyr Sir yn cael eu hethol. Mae'r cynrychiolwyr hyn yn llunio gwasanaethau'r Cyngor Sir ac yn gwneud penderfyniadau arnynt, ac mae hyn yn effeithio ar bawb sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin.

Cael gwybod pwy sy’n sefyll yn yr etholiad


News Thumbnail

Ar hyn o bryd rydym yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn, Cynllunio a'r Bwrdd Gweithredol. Gallwch wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.

Drwy ddefnyddio ap rhad ac am ddim modern.gov mae modd ichi weld, ar eich iPad, eich dyfais Android neu Windows dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd i’w cynnal.

ar-lein am dani