• English
  • Hepgor gwe-lywio

Pwyllgor Cynllunio

Os dymunwch ddod i gyfarfod, gallwch gadarnhau'r amser a'r man cynnal drwy edrych ar Ddyddiadur y Cyngor. Gallwch wylio hefyd gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo (6 mis ar ôl hynny).

Cyfarfodydd y pwyllgor cynllunio Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle)
24 Awst 2017 05 Medi 2017
21 Medi 2017 03 Hydref 2017
19 Hydref 2017 31 Hydref 2017
16 Tachwedd 2017 28 Tachwedd 2017

Pwy sy'n penderfynu ar geisiadau cynllunio?

Bydd penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn cael eu cymryd un ai gan y Pwyllgor Cynllunio, sef 20 o'r Cynghorwyr etholedig, neu gan y Pennaeth Cynllunio o dan bwerau a ddirprwywyd iddo gan y Cyngor.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn golygu y gwneir penderfyniadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 'Galw i mewn' y gelwir y broses hon.

Y Drefn Pan Fydd y Cyhoedd yn Cymryd Rhan yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio

Lawrlwythwch neu edrych ar y protocol ar gyfer gwybodaeth am gyfranogiad y cyhoedd yn y Pwyllgor Cynllunio a nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymweliadau safle.

Sut y gallaf weld yr Agenda ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio?

Mae'r holl adroddiadau ar geisiadau cynllunio ar gael i'r cyhoedd eu gweld. Mae Agendâu'r Pwyllgor Cynllunio ar gael tri diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

Mae ceisiadau y mae eu cyfeirnod yn dechrau ag 'E' i'w cael yn Adroddiad Rhanbarth y Dwyrain, y rhai sy’n dechrau ag 'S' i’w cael yn adroddiad Rhanbarth y De, a’r rhai sy’n dechrau ag 'W' i’w cael yn adroddiad Rhanbarth y Gorllewin.

Llunnir atodiad i'r Bwrdd ac mae'n ymdrin ag ymatebion gan ymgyngoreion a sylwadau ychwanegol a gafwyd ar ôl i'r adroddiad gael ei lunio.

Mae cofnodion y cyfarfod ar gael hefyd 5–10 niwrnod ar ôl dyddiad y cyfarfod. (Cliciwch ar ddyddiad y cyfarfod, yna cliciwch ar y tab Cofnodion ar frig y dudalen).

Noder: Nid yw Apelio gwybodaeth a phenderfyniadau wedi eu lleoli yn y agendâu a chofnodion y Cyngor. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth yma ar ein tudalen Apeliadau Cynllunio..

Main News Thumbnail

Ar hyn o bryd rydym yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn, Cynllunio a'r Bwrdd Gweithredol. Gallwch wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2017

ar-lein am dani