• English
  • Hepgor gwe-lywio

Pwyllgor Cynllunio

Os dymunwch ddod i gyfarfod, gallwch gadarnhau'r amser a'r man cynnal drwy edrych ar Ddyddiadur y Cyngor. Gallwch wylio hefyd gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo (6 mis ar ôl hynny).

Cyfarfodydd y pwyllgor cynllunio Pwyllgor Cynllunio (Ymweliadau Safle)
16 Tachwedd 2017 01 Rhagfyr 2017
14 Rhagfyr 2017 04 Ionawr 2018
11 Ionawr 2018 23 January 2018
08 Chwefror 2018 20 Chwefror 2018
08 Mawrth 2018 20 Mawrth 2018
05 Ebrill 2018 17 Ebrill 2018
03 Mai 2018 15 Mai 2018
31 Mai 2018 12 Mehefin 2018
28 Mehefin 2018 10 Gorffennaf 2018

Pwy sy'n penderfynu ar geisiadau cynllunio?

Bydd penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn cael eu cymryd un ai gan y Pwyllgor Cynllunio, sef 20 o'r Cynghorwyr etholedig, neu gan y Pennaeth Cynllunio o dan bwerau a ddirprwywyd iddo gan y Cyngor.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn golygu y gwneir penderfyniadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 'Galw i mewn' y gelwir y broses hon.

Y Drefn Pan Fydd y Cyhoedd yn Cymryd Rhan yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio

Lawrlwythwch neu edrych ar y protocol ar gyfer gwybodaeth am gyfranogiad y cyhoedd yn y Pwyllgor Cynllunio a nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymweliadau safle.

Sut y gallaf weld yr Agenda ar gyfer y Pwyllgor Cynllunio?

Mae'r holl adroddiadau ar geisiadau cynllunio ar gael i'r cyhoedd eu gweld. Mae Agendâu'r Pwyllgor Cynllunio ar gael tri diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

Mae ceisiadau y mae eu cyfeirnod yn dechrau ag 'E' i'w cael yn Adroddiad Rhanbarth y Dwyrain, y rhai sy’n dechrau ag 'S' i’w cael yn adroddiad Rhanbarth y De, a’r rhai sy’n dechrau ag 'W' i’w cael yn adroddiad Rhanbarth y Gorllewin.

Llunnir atodiad i'r Bwrdd ac mae'n ymdrin ag ymatebion gan ymgyngoreion a sylwadau ychwanegol a gafwyd ar ôl i'r adroddiad gael ei lunio.

Mae cofnodion y cyfarfod ar gael hefyd 5–10 niwrnod ar ôl dyddiad y cyfarfod. (Cliciwch ar ddyddiad y cyfarfod, yna cliciwch ar y tab Cofnodion ar frig y dudalen).

Noder: Nid yw Apelio gwybodaeth a phenderfyniadau wedi eu lleoli yn y agendâu a chofnodion y Cyngor. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth yma ar ein tudalen Apeliadau Cynllunio..

Main News Thumbnail

Ar hyn o bryd rydym yn gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor llawn, Cynllunio a'r Bwrdd Gweithredol. Gallwch wylio gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo. Gallwch wylio'r cyfarfodydd heb adael eich cartref wrth iddynt ddigwydd ac am hyd at 6 mis ar ôl hynny.

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/11/2017

ar-lein am dani