• Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Perchnogion Tir Cyfagos a’r Briffordd Gyhoeddus

Rolau a chyfrifoldebau'r Awdurdod Priffyrdd a pherchnogion tir cyfagos ar ystod o faterion gan gynnwys perthi a choed wrth ymyl y ffordd, ymylon y briffordd a dyfrffosydd.

Perchnogion Tir Cyfagos a’r Briffordd Gyhoeddus

Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a gwybodaeth i ffermwyr, tirfeddianwyr a busnesau yng nghymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin.

Cofrestru
Hwb Gofynnwch gwestiwn