Newyddion Twristiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/08/2023

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • Lansio cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd
 • Sir Gaerfyrddin i ymddangos mewn Podlediad sy’n rhan o ymgyrch genedlaethol newydd
 • Siopau sionc yn llwyddiant ysgubol dros y Nadolig
 • Cynllun arfaethedig newydd i drwyddedu llety
 • Sir Gaerfyrddin yn gefndir ar gyfer Drama newydd Channel 4
 • Peintiad Rembrandt yn dod i Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

 

Newyddion mis ionawr

 

 

 • Llety 5* yn Sir Gâr ymhlith y cyntaf i gofrestru ar gyfer Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth newydd
 • Cyfle olaf i gael dweud eich dweud | Adolygu Cynllun Premiwm y Dreth Gyngor ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi
 • Y cyfryngau cenedlaethol yn dwlu ar "Cwtsh yn Sir Gaerfyrddin"
 • Uwchraddiad newydd ac ychwanegiadau i'r wefan swyddogol i dwristiaid - gwiriwch eich dolenni
 • Rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad yr Urdd
 • Tocynnau am bris rhatach ar gael nawr ar gyfer Beyond the Border
 • Hyrwyddo eich digwyddiad AM DDIM
 • Arian ar gyfer gwella adeiladau Canol Trefi ar gael nawr
 • A ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y Casgliad Celtaidd?
 • Gwefan Mapio Hawliau Tramwy Cyhoeddus Newydd ar gyfer y Sir
 • Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig ar gyfer llety - dweud eich dweud nawr

 

LlYthyr newyddion mis chwefror

 

 • Cyhoeddi cynllun cyllido newydd gwerth £32 miliwn ar gyfer Sir Gâr
 • Swyddog twristiaeth y cyngor yn dod yn Llysgennad
 • Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig ar gyfer llety - dweud eich dweud nawr
 • Gwneud cais am barcio am ddim ar gyfer digwyddiadau
 • Rhowch wybod i ni am y digwyddiadau Cymraeg a diwylliannol yn eich cymuned

 

Cylchlythyr Twristiaeth Mis Mawrth

 

 • Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth yn cyrraedd 50 o bobl mewn mis
 • Canllaw Ymwelwyr Dydd swyddogol 2023 ar gael
 • Dadorchuddio Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn
 • Cysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd miliwn o bobl mewn penwythnos
 • Fideo hyrwyddo newydd ar gael
 • Sioe deledu newydd yn dangos Sir Gaerfyrddin
 • Gwnewch gais i'r Gronfa Ffyniant Gyffredin nawr

 

Newyddion Twristiaeth Mis Ebrill

 • Cyllid ar gyfer digwyddiadau newydd
 • West Wales Cottages yn dod yn llysgennad!
 • Cyfri'r dyddiau cyn croesawu Eisteddfod Urdd 2023
 • Sir Gâr flasus yn ymddangos yn y cylchgrawn Delicious
 • Paratoi ar gyfer gwyliau banc mis Mai
 • Galw trefnwyr digwyddiadau

Newyddion Twristiaeth Mis Mai

 • Bod yn Llysgennad Lefel Arian
 • Gŵyl Bwyd a Diod Newydd yn dod i Dref Caerfyrddin
 • Adolygiad gwesty papur newydd y Telegraph
 • Great Western Railway (GWR) yn cyflwyno rhagor o drenau yn Sir Gâr
 • Cyfle Busnes | Cabanau Sionc
 • Marchnad fwyd fisol newydd yn dod ym mis Gorffennaf
 • A oes angen i chi gyflogi staff newydd?

Newyddion Twristiaeth Mis Mehfin 2023

 • Modiwl Arian bellach ar gael ar gyfer cynllun Llysgennad Twristiaeth
 • Fideo haf newydd hyrwyddo Sir Gâr yn mynd yn feirol
 • Arolwg busnes
 • Canllaw Arfordir Sir Gâr Newydd
 • Amgueddfa Cyflymder newydd sbon yn agor ym Mhentywyn
 • Eisteddfod yr Urdd 2023 Sir Gâr – wythnos i'w chofio!
 • Baromedr" Busnes Twristiaeth Cymru bellach ar waith
 • Theatrau Sir Gâr yn paratoi'r llwyfan ar gyfer theatr awyr agored ym Mharc Gwledig Pen-bre dros yr haf
 • Hen Farchnad Llandelio yn agor ei drysau unwaith eto
 • Yn y fath amseroedd anodd…..cyflogwch yn lleol!

Newyddion Twristiaeth Mis GorfFennaf

 • Cigydd enwog yn cofrestru
 • Fideo newydd am yr Arfordir yn mynd yn feirol
 • Diweddariad ynghylch cynllun trwyddedu statudol yng Nghymru
 • Gwybodaeth i dwristiaid ar gyfer gwyliau'r haf
 • Elwa ar Ddigwyddiadau Busnes
 • Elwa ar gynyrchiadau ffilm
 • Newydd | Cipolwg y tu ôl i'r llen ar daith o amgylch Archifau’r Sir
 • Grantiau busnes newydd ar gael
 • Digwyddiad rhithwir i ddysgu mwy am Gronfa Her ARFOR

Newyddion Twristiaeth Mis Awst 2023

 

Mae llythyr newyddion y mis hwn yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

 • DR Taxis yn dod yn llysgennad twristiaeth.
 • Cynnwys am ddim i wella'ch gwefan a'ch cyfryngau cymdeithasol
 • Fideo hyrwyddo newydd yr hydref ar gael
 • Prosiectau twristiaeth lleol yn derbyn cyllid o £1/2m
 • Atyniadau ymwelwyr allweddol yn derbyn y Faner Werdd
 • Paentiad byd-enwog yn dod i atyniad lleol

Newyddion Medi 2023