Profiad gwaith

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/07/2019

Mae ceisiadau am gyfleoedd profiad gwaith 2019 eisoes wedi cau, a byddant yn ailagor ym mis Medi 2019.

Bob blwyddyn, rydym yn trefnu dros 200 o leoliadau profiad gwaith.  Gall y rhain amrywio o ychydig ddyddiau i bedair wythnos, er mwyn ichi ddod i weld sut rydym yn gweithio.

Mae cyfleoedd ar gael yn ein pum adran ac mae’n ffordd wych o gael gwell amcan o’r hyn rydym yn ei wneud yn y Cyngor ledled y sir, pa un a yw hynny ym maes technoleg gwybodaeth, chwaraeon a hamdden, neu’r theatrau.

Mae pobl yn gwneud profiad gwaith gyda ni am nifer o resymau, gan gynnwys:

  • Cael blas o weithio mewn maes cyn ymrwymo i gwrs coleg
  • Dilyn Gwobr Dug Caeredin fel rhan o'ch astudiaethau ac yn chwilio am ffordd i gyflawni eich oriau gwirfoddoli
  • Dychwelyd i gyflogaeth ar ôl cyfnod o absenoldeb
  • Cael profiad da y gallwch gyfeirio ato fel rhan o'r broses gwneud cais am Brifysgol/Coleg.

Trwy wneud profiad gwaith yn amgylchedd prysur y Cyngor byddwch yn ennill profiad a sgiliau gwerthfawr a hefyd yn datblygu eich hyder o fewn amgylchedd gwaith gan eich helpu i fod yn Barod am Waith.

Mae mwy o bobl sydd am gael profiad gwaith yn y Cyngor bob blwyddyn na nifer y cyfleoedd sydd ar gael, felly gofynnwn ichi gwblhau ffurflen gais ar-lein sy’n caniatáu inni gael gwybod ychydig amdanoch, er mwyn helpu i drefnu lleoliad profiad gwaith addas.

Darllen ein Cwestiynau Cyffredin