• English
 • Hepgor gwe-lywio

Safonau Masnach

Mae nifer o adnoddau ar gael er mwyn helpu busnesau i gydymffurfio â'r gyfraith.

Os ydych chi'n fusnes lleol yn Sir Gaerfyrddin gallwch gysylltu â'n swyddogion Safonau Masnach i gael cyngor ynghylch gwahanol bynciau, sy'n cynnwys:

 • Nwyddau sydd â chyfyngiadau oedran arnynt
 • Iechyd a lles anifeiliaid
 • Enwau busnesau
 • Credyd i ddefnyddwyr
 • Hawliau defnyddwyr
 • Disgrifio nwyddau a gwasanaethau
 • Trwyddedu ffrwydron
 • Masnachu teg
 • Labelu bwyd a samplu bwyd
 • Trwyddedu petrolewm
 • Prisio
 • Diogelwch cynnyrch
 • Gwerthu ar y rhyngrwyd
 • Nodau masnach ac eiddo deallusol
 • Pwysau a mesurau

Neu, mae Business Companion yn wefan a gymeradwyir gan y Llywodraeth sy'n darparu gwybodaeth ddiduedd yn rhad ac am ddim ar gyfer busnesau ac unigolion sydd angen gwybod am ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr a safonau masnach.

ar-lein am dani