• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cyllideb y Cyngor

Crynhoad Cyllideb

Mae’r Crynhoad Cyllideb yn dwyn ynghyd, mewn un ddogfen ac ar ffurf crynodeb, ein gwybodaeth gyllidebol ar gyfer Refeniw a Chyfalaf. 

Datganiad Cyfrifon

Mae’r Datganiad Cyfrifon yn dwyn at ei gilydd, ar ffurf gryno, ein trafodion ariannol a rhai Cronfa Bensiwn Dyfed.

Datganiad Cyfrifon Cyd-bwyllgor Ein rhanbarth ar waith (ERW)

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

Er mwyn gweld Datganiad Cyfrifon ERW, gellir ymweld â wefan ERW.

ar-lein am dani