• English
  • Hepgor gwe-lywio

Hamdden a Gweithgareddau Awyr Agored

Mae gennym amrywiaeth eang o gyfleusterau a gwasanaethau hamdden ac awyr agored i gael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach, er mwyn annog ffyrdd egnïol ac iach o fyw. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau fel canolfannau chwaraeon a hamdden, parciau gwledig ac arfordirol, canolfannau bowlio a rhwydwaith cynhwysfawr o ‘hawliau tramwy’ ar draws y sir. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, clybiau ac amrywiaeth eang o fudiadau i roi mentrau ar waith i annog pobl i fod yn egnïol.

Yn syth i....

Actif Chwaraeon a Hamdden

Main News Thumbnail

Sut all y Gymraeg fod o fudd eich clwb?

  • Denu aelodau a gwirfoddolwyr newydd i’r clwb
  • Cryfhau cysylltiadau ag ysgolion a’r gymuned Gymraeg leol
  • Adnabod a chyrraedd gofynion eich aelodau.

Lawrlwythwch y llyfryn 'Y Gymraeg: Amdani!' ar sut i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon yn ddwyieithog, yn y Gymraeg a Saesneg yng Nghymru.

ar-lein am dani