• English
  • Hepgor gwe-lywio

Canolfannau Hamdden a Chwaraeon

Actif Chwaraen a Hammden

Beth bynnag fo'ch maint, siâp, oedran neu lefel ffitrwydd, mae amrywiaeth gwych o gyfleoedd chwaraeon a hamdden arbennig ar gael at ddant pawb yn Sir Gaerfyrddin.

Mae popeth ar gael yma - canolfannau ffitrwydd o'r radd flaenaf; pyllau mawr, pyllau bach; meysydd chwarae pob tywydd wedi’u llifoleuo a thraciau athletau rhanbarthol.


Gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol

Nofio, Deifio, Canŵio, Ffitrwydd, Beicio, Badminton, Tennis, Tennis Bwrdd, Sboncen, Hoci, Pêl-rhwyd, Pêl-fasged, Pêl-droed, Rygbi, Criced, Gymnasteg, Partïon pen-blwydd, Rhaglenni gwyliau.


Mae'r pwyslais bob tro ar gael hwyl a mwynhau. Mae dosbarthiadau dawnsio; mannau chwarae antur; gwersi nofio i oedolion a phlant; sesiynau hwyl i blant ar deganau aer, a llu o syniadau gwych ar gyfer partïon pen-blwydd. Ewch i www.actifsirgar.co.uk i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y gweithgareddau yn eich canolfan hamdden leol.

Eisiau darganfod beth arall sydd ar gael yn eich canolfan hamdden leol? Ewch i'n sianel YouTube.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani