• English
  • Hepgor gwe-lywio

Parc Gwledig Llyn Llech Owain

Mae'r parc gwledig hyfryd hwn ger Cross Hands, sy'n ymestyn dros 158 o erwau, yn cwmpasu llyn a choetiroedd ac yn cynnwys llwybrau natur, llecyn antur a chanolfan ymwelwyr

Canolbwynt y parc ysblennydd yw'r llyn trawiadol, ac mae modd mynd yn ddiogel dros y gors ac o amgylch y llyn drwy gerdded ar hyd y llwybrau pwrpasol. Mae wyneb llyfn i'r llwybrau hyn ac mae modd i bobl mewn cadeiriau olwyn eu defnyddio'n hwylus.

Hefyd mae llwybr hirach drwy’r goedwig i gerddwyr a beicwyr ynghyd â llwybr garw sydd yn cynnig her i feicwyr anturus.

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/10/2016

ar-lein am dani