• English
  • Hepgor gwe-lywio

Safonau Masnach

Mae ein swyddogion Safonau Masnach yn gorfodi tua 40 o Ddeddfau Seneddol a mwy na 1,000 o reoliadau cysylltiedig, sy'n effeithio ar bob agwedd ar eich bywyd, o ddiogelwch teganau eich plant, i onestrwydd disgrifiadau eiddo wrth brynu eich cartref. Os ydych yn prynu torth o fara, peint o gwrw neu'n trefnu credyd, ni sy'n gyfrifol am sicrhau eu bod yn cael eu gwerthu'n gyfreithlon.

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd ac wedi prynu nwyddau neu wasanaethau a'ch bod angen gwaith atgyweirio, cyfnewid eitemau neu gael ad-daliad, gallwch ddarllen am eich hawliau ar wefan y llywodraeth Consumer Rights. Neu, fel dewis arall, mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn rhoi cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd am faterion defnyddwyr. Ewch i'r tudalennau 'Advice Guide' ar wefan Cyngor ar Bopeth, neu ffoniwch eu llinell gymorth ar 03454 04 05 05.

Main News Thumbnail

Os oes gennych dasgau bychain neu waith garddio yr hoffech i rywun eu gwneud i chi, sicrhewch eu bod yn ddibynadwy ac y gallwch ymddiried ynddynt. 

Rydym yn rhestru nifer o dasgmyn a garddwyr lleol ar ein Cynllun Masnachwyr Cofrestredig.

Darllen mwy


News Thumbnail

Adnodd ar y we yw Synnwyr Arian a gynlluniwyd gan ein tîm Safonau Masnach ac adran addysg i helpu pobl, yn enwedig plant a theuluoedd ifanc, i ddeall cysyniad arian – o ble y daw a sut i gynilo a gwario'n ddoeth.

Darllen mwy


News Thumbnail

Ein tîm Safonau Masnach wedi croesawu'r ddedfryd a roddwyd i ddyn o Ben-bre a gafodd ei farnu'n euog o werthu harneisiau rasio ceir ffug a allai achosi marwolaeth

Darllen mwy

ar-lein am dani