• English
 • Hepgor gwe-lywio

Gwastraff Busnes

Mae'n ddyletswydd ar bob busnes i gadw ei wastraff yn ddiogel ac i gael gwared ag ef neu ei ailgylchu drwy ddefnyddio contractwr gwastraff trwyddedig. Rydym yn darparu cynllun casglu a gwaredu gwastraff masnachol, fel y mae nifer o gontractwyr preifat yn ei wneud.

Bydd angen ichi wneud contract casglu gwastraff busnes cyn y dechreuwn gasglu eich gwastraff. Bydd eich contract yn cael ei adnewyddu'n awtomatig bob blwyddyn, a byddwch yn cael gwybod ymlaen llaw am unrhyw newidiadau o ran y ffioedd.

Bin Pris y casgliad Cyfradd Elusennol *
360 Litre £28 £6
660 Litre £34 £7.50
1100 Litre £45 £8.50

Mae cynllun sachau porffor ar gael ar gyfer llefydd sydd â llai o wastraff neu lle nad oes mynediad ar gyfer whilfiniau. Caiff y sachau eu gwerthu wrth ddesgiau arian parod y cyngor. (Nid yw casgliadau sachau yn addas ar gyfer llefydd bwyd, safleoedd trwyddedig, ysbytai, meddygfeydd neu filfeddygfeydd).

Sachau gwastraff Cost fesul Casgliad Cyfradd Elusennol*
Rolyn o 50 £225 £40

Dyddiau casgliadau

Dyddiad Côd post
Dydd Llun
 • SA15 1
 • SA15 2
 • SA15 3
 • SA15 4
 • SA15 8
 • SA15 9
 • SA9 2
 • SA18 1
 • SA18 2
 • SA18 3
 • SA18 7 (Rhan)
 • SA16 6
 • SA32 8 (Rhan)
Dydd Mawrth
 • SA14 6
 • SA19 6
 • SA17 4
 • SA19 8
 • SA15 5
 • SA19 9
 • SA16 0
 • SA20 0
 • SA4 1
 • SA14 7 (Rhan)
Dydd Mercher
 • SA33 6
 • SA19 7
 • SA34 0
 • SA32 7
 • SA33 5
 • SA40 9
 • SA33 4
 • SA19 6 
Dydd Iau
 • SA17 5
 • SA33 6
 • SA32 8
 • SA38 9
 • SA32 7
 • SA44 4
 • SA39 9
 • SA44 5
Dydd Gwener
 • SA31 1
 • SA31 2
 • SA31 3 

Mae gwasanaeth casglu ar wahân ar gyfer gwastraff busnes swmpus. Mae'r gwasanaeth yn costio £226 am hyd at 10 eitem.

Cysylltwch â'n swyddogion cyllid drwy ffonio'r rhif sydd ar gefn yr anfoneb os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr anfoneb neu'r ffioedd.

Os byddwch am newid unrhyw beth o ran maint ac amlder y gwasanaeth casglu, cysylltwch â Galw Sir Gar drwy ffonio 01267 234567.

Yn ogystal, mae'n bosibl bod contractwyr preifat yn cynnig gwasanaethau ailgylchu nad ydynt ar hyn o bryd yn cael eu darparu gan y Cyngor. Gallwch gael manylion contractwyr yn y llyfrau ffôn ac ar-lein.

Nid ydym yn darparu casgliadau gwastraff clinigol neu hylendid ar gyfer cwsmeriaid masnachol.

Cleientiaid Elusennol: Rydym yn cynnig tâl gostyngol i’r busnesau elusennol hynny sy’n gweithredu siop sy’n derbyn dillad/nwyddau’r cartref gan drigolion Sir Gaerfyrddin ac yna’n eu hailwerthu yn yr un lleoliad. 

I drafod a yw eich busnes yn gymwys i fanteisio ar y gyfradd ostyngol hon, cysylltwch â’n Swyddfa Gwasanaethau Gwastraff.

ar-lein am dani