Cyflwyno cais cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/03/2019

Gellir gwneud cais am y caniatâd cynllunio canlynol ar wefan ar Ceisiadau Cynllunio Cymru:

Byddwch hefyd yn dod o hyd i chanllawiau i helpu chi gyda'ch cais cynllunio. Bydd angen i chi lawrlwytho a chwblhau holiadur gwerthuso cynllunio amaethyddol  wrth wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer anheddau neu adeiladau amaethyddol.

Ar hyn o bryd, ni ellir gwneud ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygu mwynau drwy'r Porth Cynllunio. Mae ffurflenni cais mwynau a chanllawiau ar gael ar ein gwefan.

Tystysgrifau perchnogaeth

Fel rhan o'ch cais, bydd angen i chi ddangos pwy sy'n berchen y tir/eiddo rydych chi am ei ddatblygu.Os oes perchenogaeth ar y cyd, bydd angen i chi hefyd lawrlwytho'r hysbysiad perthnasol.

Cyflwyno cais cynllunio Lawrlwytho ffurflenni i'w hargraffu (.pdf) Ffioedd (.pdf)

Cynllunio