Llyfrgell deithiol

A yw'n anodd ichi gyrraedd eich llyfrgell agosaf, neu a hoffech chi gael dewis arall? Mae gan y llyfrgell symudol ddewis o lyfrau i oedolion a phlant, yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan gynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol poblogaidd, yn ogystal â llyfrau print bras. Hefyd mae detholiad o DVDs a chryno ddisgiau ar gael. Gallwch ddefnyddio ein Wi-Fi rhad ac am ddim gan ddefnyddio ein iPads neu'ch dyfais eich hun. Gallwch gael mynediad at gyfleusterau llungopïo ac argraffu, ystod o wasanaethau sy'n cynnwys credyd cynhwysol, cyngor ar bopeth a hyd yn oed cyfleoedd chwilio am swyddi.

Os nad oes gan y llyfrgell deithiol y math o lyfrau rydych yn hoffi, gallwch wneud cais am unrhyw eitem o unrhyw un o'r llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Gaerfyrddin yn rhad ac am ddim drwy ein catalog ar-lein neu drwy staff y llyfrgell deithiol. Gallwch wneud cais am eitemau eraill am dâl bychan.

Hwb Bach y Wlad

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

Dewiswch lwybr i ddarganfod pryd mae'r llyfrgell symudol yn eich ardal chi!

Ymunwch â'r llyfrgell Mewngofnodi ac archebu llyfr

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/09/2018