Tai

Wrth i Canfod Cartref gael ei lansio, hoffem eich cyflwyno i’r ffordd newydd rydym yn hysbysebu ein cartrefi, a bydd y system hon yn golygu taw chi sy’n rheoli ble rydych am fyw. Bydd y cartrefi cyntaf sydd ar gael yn cael eu hysbysebu ar 28 Mawrth 2019. Os ydych ym ymgeisydd ar hyn o bryn, mae’n rhaid ichi gofrestru gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi cyn 28 Mawrth neu ni fyddwch yn gallu cynnig am unrhyw beth. I gael rhagor o wybodaeth am Canfod Cartref, mae fideo isod a rhai dolenni defnyddiol a fydd yn egluro sut bydd y system newydd yn gweithio.