• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cyflogi plant

Gall fy nhlentyn weithio llawn amser os oes rhif yswiriant gwladol ganddo/ganddi?

Os yw plentyn wedi cael derbyn Rhif Yswiriant Gwladol NID YW hyn yn golygu y gall y plentyn / person ifanc gadael yr ysgol a gweithio'n llawn amser. Mae plentyn yn oedran ysgol gorfodol tan y dydd Gwener olaf ym Mehefin yn y flwyddyn ysgol pan fydd ef / hi yn cyrraedd ei g / penblwydd yn 16 oed.

Beth yw’r oedran y gall plentyn ysgol weithio?

Rhaid i blant fod yn 13 oed i ymgymryd ag unrhyw waith rhan-amser. Gall rhieni/gwarcheidwaid/cyflogwyr lawrlwytho'r ffurflenni isod a'u defnyddio i wneud cais am yr hawlen weithio angenrheidiol ar gyfer pobl ifanc 13-16 blwydd oed sy'n dymuno gwneud gwaith rhan-amser tra byddant yn dal o oedran ysgol gorfodol.

Mae gweithio heb hawlen, am gyflog neu yn ddi-dâl, yn erbyn y gyfraith ac mae cyfyngiadau ar yr oriau gwaith a'r dyletswyddau a ganiateir. Mae unrhyw ddarpariaeth y tu hwnt i'r meini prawf hyn yn erbyn y gyfraith. 

 

Main News Thumbnail

Lawrlwythiadau:

Pan fydd y ffurflen gais wedi'i chwblhau a'i dychwelyd atom i'w chymeradwyo, bydd y cyflogwr yn cael hawlen wedi'i lamineiddio y bydd yn rhaid ei chadw mewn man diogel. Bydd y plentyn hefyd yn cael carden hawlen weithio.


News Thumbnail

I gael rhagor o wybodaeth am gyflogi plant, cysylltwch â'r Adain Lles Addysg drwy ffonio 01554 742369.

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/01/2017

ar-lein am dani