• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgell Pen-bre

Llyfrgell Pen-breGwasanaethau a Chyfleusterau

  • Llyfrau & Llyfrau Llafar
  • DVDs a CDs i'w hurio
  • Maes ddarllen ar llawr 1af
  • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
  • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Achub i USB
  • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
  • Wi-Fi Am ddim
  • Gyfleuster Llungopïo & argraffu
  • Toiledau cyhoeddus

Gwybodaeth i ymwelwyr

Diwrnod Oriau agor
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00 (Ar gau rhwng 12:00 - 13:00)
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau 09:00 - 18:00 (Ar gau rhwng 11:00 - 13:00)
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau

WifiSut i ddod o hyd i ni: 
Heol Ashburnham, Pen-bre SA16 0TP

Ffôn: 01554 830116
E-bost: llyfrgell@sirgar.gov.uk

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2017

ar-lein am dani