• English
  • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgell Pontyberem

Gwasanaethau a Chyfleusterau

  • Llyfrau & Llyfrau Llafar
  • DVDs i'w hurio
  • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
  • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Achub i USB
  • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
  • Wi-Fi Am ddim
  • Gyfleuster Llungopïo & argraffu
  • Toiledau cyhoeddus

Gwybodaeth i ymwelwyr

Diwrnod Oriau agor
Dydd Llun 10:00 - 12:00
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 10:00 - 19:00 (Ar gau rhwng 13:00 - 16:00)
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau

WifiSut i ddod o hyd i ni: 
Neuadd Goffa, Heol Nant y Glo, Pontyberem SA15 5HU

Ffôn: 01269 870891
E-bost: llyfrgell@sirgar.gov.uk

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2017

ar-lein am dani