• English
 • Hepgor gwe-lywio

Llyfrgell Rhydaman

Gwasanaethau a chyfleusterau

 • Llyfrau cynnwys dewis eang o deitlau print bras a llyfrau llafar
 • Adnoddau Cyfeirio - casgliad hanes lleol helaeth, cyfeirlyfrau, blwyddlyfrau, cyhoeddiadau arbenigol
 • Mynediad am ddim i adnoddau Hanes Teulu megis Ancestry
 • DVDs a CDs i'w hurio
 • Cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus - mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), ac eithrio at USB
 • Mynediad i dysgu cyfrifiadurol Learndirect
 • Wi-Fi am ddim
 • Argraffu a gyfleuster llungopïo
 • Plasma Screen
 • Toiledau cyhoeddus
 • Tri ystafelloedd digwyddiadau mawr ar gael i'w llogi fel ystafell ddigwyddiadau, ystafell arddangos neu gyfarfodydd
 • Amgueddfa

Gwybodaeth i ymwelwyr

Diwrnod Oriau agor
Dydd Llun 9:00 - 19:00
Dydd Mawrth 9:00 - 18:00
Dydd Mercher 9:00 - 18:00
Dydd Iau 9:00 - 19:00
Dydd Gwener 9:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 9:00 - 17:00

WifiSut i ddod o hyd i ni: 
3 Ffordd y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN

Ffôn: 01269 598360
E-bost: llyfrgell@sirgar.gov.uk

Ddim yn siŵr beth i'w ddarllen? 
Rhowch gynnig ar rywbeth newydd ac ymuno â grŵp darllen. Gofynnwch i aelod o staff am fanylion.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2017

ar-lein am dani