• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cyfnewid cartrefi

Ydych chi’n barod am newid? Os nad yw eich cartref yn addas ar gyfer eich anghenion mwyach, efallai gallwch gyfnewid eich cartref â thenant arall.

Efallai bod gennych gartref mewn golwg eisoes, neu efallai eich bod wedi siarad â thenant arall a fyddai’n hoffi cyfnewid cartrefi â chi. Os felly, cysylltwch â ni – bydd angen inni gael gwybod cyn ichi symud ymlaen, a gallwn eich helpu i wneud trefniadau a sicrhau eich bod yn fodlon â’r cyfnewid.

Os hoffech gyfnewid eich cartref, ond nad ydych yn gwybod beth sydd ar gael, rhowch gynnig ar HomeSwapper – dyma gynllun sy’n hawdd i’w ddefnyddio ac sy’n caniatáu ichi chwilio am gartrefi newydd posibl ledled y DU. Gallwch gofrestru ar-lein a derbyn hysbysiadau pryd bynnag y bydd cartref newydd sy’n cyfateb i’ch anghenion yn cael ei restru.

Cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn aml

Gyda phwy y gallaf gyfnewid cartrefi?
Unrhyw un o denantiaid y cyngor neu Gymdeithas Tai sydd hefyd am gyfnewid cartrefi. Bydd angen i’r ddau ohonoch fod yn fodlon â’r cyfnewid, a bydd angen ichi roi gwybod i ni, neu’r landlord, ymlaen llaw.

A fydd yn rhaid imi dalu?
Na fydd. Mae cynllun HomeSwapper a’r cynllun cydgyfnewid â thenant arall yn rhad ac am ddim.

Ble ydw i’n dechrau?
Ffoniwch neu anfonwch neges e-bost at ein Tîm Cyngor/Dewisiadau Tai - 01554 899389. Os ydych yn denant Cymdeithas Tai, siaradwch â’ch landlord.

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/02/2017

ar-lein am dani