• English
  • Hepgor gwe-lywio

Swyddi a Gyrfaoedd

Rydym yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne Orllewin Cymru. Os gwelwch swydd yr ydych am wneud cais am llenwch y ffurflen ar-lein. Gellir cyflwyno ceisiadau am swydd yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa...

Rydym yn chwilio am bobl ofalgar a thosturiol i'n helpu i ddarparu gwasanaethau gwych i bobl mewn angen. Mae digon o gyfleoedd i gael gyrfa foddhaus ac ysbrydoledig mewn gofal cymdeithasol - dewch o hyd i'r rôl sy'n berffaith ichi, boed yn helpu i gefnogi pobl ag anawsterau iechyd meddwl ac anableddau dysgu i gyrchu hyfforddiant a chyfleoedd dydd, estyn llaw ofalgar i bobl hŷn sydd mewn angen, neu helpu teuluoedd lleol i fyw'n dda fel gweithiwr cymdeithasol cymwys.

Chwiliwch ein swyddi gwag


News Thumbnail

Mae angen gwirfoddolwyr!

Mae Home-Start Caerfyrddin-Llanelli yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr i helpu teuluoedd gyda phlant hyd at 14 oed. Mae ein gwirfoddolwyr sydd â phrofiad o fod yn riant neu brofiad o ofalu am blant yn cefnogi rhieni drwy ymweld â nhw yn eu cartrefi am ychydig o oriau yr wythnos.

Am fwy o wybodaeth ar sut i ddod yn wirfoddolwr Home Start, ewch i'w wefan.

 

Jobs Careers Footer Cy

ar-lein am dani