• English
  • Hepgor gwe-lywio

Treth y Cyngor

Ct -all -ilocal_cy

Oeddech chi'n gwybod y gallwch cael gafael ar y rhan fwyaf o'n gwasanaethau 24/7 ar Lleol-i? Gallwch wneud taliad, rhoi gwybod i ni am newid i'ch manylion, gwneud cais am ostyngiad a llawer mwy.

Mae Treth Cyngor yn dreth sydd yn cael ei sefydlu gan cynghorwyr lleol i helpu dalu am wasanaethau yn yr ardal.

Treth y Cyngor yw'r ffurf gyfredol ar drethi lleol mewn perthynas ag eiddo domestig, a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu am oddeutu 20% o gostau gwasanaethau lleol fel Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Casglu Sbwriel etc.

Sut i gysylltu â ni

Treth Y Cyngor
Tŷ Elwyn
Llanelli
Sir Caerfyrddin
SA15 3AP

Ffôn: 01554 742200| E-bost: trethcyngor@sirgar.gov.uk

ar-lein am dani