• English
 • Hepgor gwe-lywio

Ymweliadau Safle

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'w roi rhybudd yn ystod y camau canlynol y gwaith:

 • Cychwyn y gwaith
 • Cloddio'r seiliau 
 • Concrid ar gyfer seiliau
 • Tros-safle.
 • Cwrs diogelu rhag lleithder
 • Draeniau (dwr aflan a dwr wyneb)
 • Meddiannu 
 • Cwblhau


Efallai y byddwn hefyd yn dymuno archwilio'r elfennau canlynol o'r gwaith cyn gorchuddio:

 • Distiau llawr
 • Adeiladwaith y to
 • Yr adeiladwaith dur 

Os gwnewch eich cais am ymweliad cyn 10.00 y bore, gallwn fel arfer archwilio'r gwaith ar yr un diwrnod.

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau, dylai eich adeiladwr ein hysbysu er mwyn galluogi archwiliad terfynol gael ei wneud ac i cyhoeddi Tystysgrif Cwblhau.


Mae Tystysgrif Cwblhau yn hynod o bwysig yn enwedig os yw'r eiddo yn newid dwylo, gan fod prynwyr am wybod os yw estyniadau neu newidiadau wedi'u cwblhau yn foddhaol neu beidio.

Byddwn yn eich darparu gwasanaeth dibynadwy a phroffesiynol, gan gynnwys:

 • Syrfewyr Rheoli Adeiladu helaeth eu hyfforddiant a'u profiad
 • Gwybodaeth leol a thechnegol helaeth
 • Ymateb diymdroi i ymholiadau a cheisiadau
 • Gwasanaeth archwilio ar yr un diwrnod
 • Cyngor a chyfarwyddyd di-dâl i ymgeiswyr
 • Wedi sefydlu cydgysylltiadau hwylus gydag Adrannau eraill y Cyngor ac awdurdodau statudol gan gynnwys perthynas ragorol â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Lawrlwytho

(*Nid yw'r fideo ar gael yn Gymraeg)

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani