• English
  • Hepgor gwe-lywio

Dyddiadau'r tymhorau ysgolion 2016 - 17

Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2016 Dydd Gwener 2il Medi Dydd Llun 24ain Hydref  - Dydd Gwener 28ain Hydref Dydd Gwener 16eg Rhagfyr
Gwanwyn 2017 Dydd Mercher 4ydd Ionawr Dydd Llun 20fed Chwefror - Dydd Gwener 24ain Chwefror Dydd Gwener 7fed Ebrill
Haf 2017 Dydd Llun 24ain Ebrill Dydd Llun 29ain Mai - Dydd Gwener 2il Mehefin Dydd Gwener 21ain Gorffennaf
  • Dyddiau HMS Penodol – Dydd Iau 1af Medi 2016, Dydd Mawrth 3ydd Ionawr 2017.
  • Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i'w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion
  • Gwener y Groglith: 14eg Ebrill 2017, Gŵyl Fai: 1af Mai 2017

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath. 

Dyddiadau'r tymhorau ysgolion 2017 - 18

Tymor Dechrau Tymor Hanner Tymor Diwedd Tymor
Hydref 2017 Dydd Mawrth 5ed Medi Dydd Llun 30ain Hydref  - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ain Rhagfyr
Gwanwyn 2018 Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 19eg Chwefror - Dydd Gwener 23ain Chwefror Dydd Iau 29ain Mawrth
Haf 2018 Dydd Mawrth 17eg Ebrill Dydd Llun 28ain Mai - Dydd Gwener 1af Mehefin Dydd Mawrth 24ain Gorffennaf

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/09/2016

ar-lein am dani