• English
  • Hepgor gwe-lywio

Eco ysgolion

Eco ysgolionMae'r rhaglen Eco-ysgolion yn gynllun rhyngwladol sy'n fodd i ddatblygu cynaliadwy fod yn rhan bwysig o fywyd ac ethos ysgolion. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Chadwch Gymru'n Daclus a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i roi'r cynllun ar waith yn y sir.

Mae'r cynllun gwobrwyo hwn wedi'i gynnwys yn rhan o'r cwricwlwm ac mae'n cael pawb yng nghymuned yr ysgol i fod yn rhan o wella amgylchedd yr ysgol ac annog disgyblion i fod yn ddinasyddion da ar gyfer y dyfodol. Ymhlith y pynciau y mae'r disgyblion yn eu hastudio mae gwastraff, sbwriel, ynni, dŵr, trafnidiaeth, byw’n iach, a dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae pob un o'r 119 ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi'i chofrestru ar raglen Eco-ysgolion ac mae 79 ysgol wedi ennill Baner Werdd.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhaglen Eco-ysgolion, ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani