• English
  • Hepgor gwe-lywio

Amhariad yn y Dyfodol

Defnyddiwch y cyfleuster chwilio isod i weld HMS ac Amhariad yn y Dyfodol:

Cliciwch ar yr info-icon i weld manylion cyswllt yr ysgol.

Ammanford Nursery / Meithrin Rhydaman (Ysgol Meithrin) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Ammanford Nursery / Meithrin Rhydaman (Ysgol Meithrin) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Bancffosfelen (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Beca (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Materion Iechyd a Diogelwch
Manylion Eraill: The central heating system is not working.
Bro Brynach (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 22/12/2017
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Bydd y plant yn dychwelyd ar Ddydd Llun, Ionawr 8fed.
Bro Dinefwr (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Bro Dinefwr (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Bro Myrddin (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Bro Myrddin (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Brynaman (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion ar 09/01/18
Brynaman (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Y diwrnod olaf i ddisgyblion yn y flwyddyn academaidd hon yw'r 20/07/18
Brynaman (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Y diwrnod olaf i ddisgyblion yn y flwyddyn academaidd hon yw'r 20/07/18
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Bryngwyn (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Brynsaron (Llangeler) (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Brynsaron (Llangeler) (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Brynsaron (Llangeler) (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: Safle peryglus
Brynsaron (Llangeler) (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Burry Port Community Primary/Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Burry Port Community Primary/Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Burry Port Community Primary/Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Cae'r Felin (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: safle peryglus a staff cegin methu dod mewn.
Cae'r Felin (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Carreg Hirfaen (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Coedcae (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Coedcae (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Coedcae (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Dyffryn Taf (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/02/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Dyffryn Taf (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Emlyn (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Emlyn (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 26/02/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Emlyn (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Glan-y-mor (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Glan-y-mor (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Glan-y-mor (Ysgolion Uwchradd) info-icon
Dyddiad(au): 24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Griffith Jones (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Halfway (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 22/12/2017
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Hendy (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 15/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Hendy (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanddarog (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanddarog (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanddarog (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 18/05/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 18/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llandybie (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanllwni (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: Yn anffodus oherwydd amgylchiadau iechyd + diogelwch a staffio mae’r ysgol ar gau.
Llanllwni (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 12/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Llanllwni (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanllwni (Ysgolion Cynradd Gwirfoddol Rheoledig) info-icon
Dyddiad(au): 15/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanybydder (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: Yn anffodus oherwydd amgylchiadau iechyd a diogelwch a staffio mae’r ysgol ar gau.
Llanybydder (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 12/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Llanybydder (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llanybydder (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 15/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Llechyfedach (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Diwedd tymor fydd Gorffennaf 22ain.
Myrddin (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 22/12/2017
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Myrddin (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 12/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Peniel (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Pontyberem (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Rhys Prichard Llandovery (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Richmond Park / Parc Waun-dew (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Richmond Park / Parc Waun-dew (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Richmond Park / Parc Waun-dew (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
St.John Lloyd / Sant Ioan Llwyd (Ysgol Uwchradd Gymorthedig) info-icon
Dyddiad(au): 16/04/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
St.John Lloyd / Sant Ioan Llwyd (Ysgol Uwchradd Gymorthedig) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -
Talley / Talyllychau (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 11/12/2017
Rheswm: Eira: Priffyrdd Cyhoeddus/Safle?r Ysgol/Staffio
Manylion Eraill: -
Tumble / Tymbl (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 23/07/2018i24/07/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Diwedd tymor fydd Gorffennaf 20fed.
Tycroes (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 08/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: Dim ysgol i blant
Y Felin (Ysgolion Cynradd Cymuned ) info-icon
Dyddiad(au): 12/01/2018
Rheswm: Hyfforddiant - HMS
Manylion Eraill: -

 

Nôl i 'Ysgolion Sydd Ar Gau Dros Dro'

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani