Prosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr - Cadwraeth ar raddfa tirwedd yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/01/2019

Glöyn byw cynhenid yw Britheg y Gors (Euphydryas aurinia) a ddiogelir gan y gyfraith oherwydd ei bod yn fwyfwy prin.

Yn Cross Hands a'r cyffiniau y mae un o'r poblogaethau cadarn olaf ym Mhrydain. Mae'r glöyn byw hwn i'w weld yn hedfan ym misoedd Mai a Mehefin, wrth iddo ddodwy wyau ar ddail y planhigyn Tamaid y Cythraul. Mae'r wyau'n deor ar ddiwedd yr haf ac mae'r lindys yn dod ynghyd i ffurfio 'gweoedd larfaol', a gellir gweld y rhain ym mis Awst a Medi. Mae'r lindys yn gaeafgysgu ac yn ymddangos eto ym mis Chwefror.

Cynllunio